9.MÁJ: DEŇ EURÓPY

9.MÁJ: DEŇ EURÓPY

    9. mája 1950 sa urobil prvý krok k tomu, čo je dnes známe ako Európska únia. V tento deň v Paríži, na pozadí hrozby tretej svetovej vojny, ktorá opanovala celú Európu, francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predniesol zástupcom medzinárodnej tlače deklaráciu vyzývajúcu Francúzsko, Nemecko a ďalšie európske krajiny na to, aby spojili svoju výrobu uhlia a ocele, ako "prvý konkrétny základ Európskej federácie". Všetko sa teda začalo toho dňa. Preto sa počas milánskeho samitu čelných predstaviteľov EÚ v roku 1985 rozhodlo, že 9. máj bude "Dňom Európy". Každá krajina, ktorá sa demokraticky rozhodne pristúpiť k Európskej únii, podporuje jej základné hodnoty mieru a solidarity. Tieto hodnoty nachádzajú svoje vyjadrenie v ekonomickom a sociálnom vývoji, ktorý zohľadňuje environmentálny a regionálny rozmer, čo je záruka slušnej životnej úrovne všetkých jej občanov. V súčasnosti je vytúženým cieľom vybudovať Európu, ktorá ctí slobodu a identitu všetkých ľudí, ktorí ju tvoria. Iba zjednotením svojich národov môže Európa získať vládu nad vlastným osudom a zohrať vo svete pozitívnu úlohu. Európska únia slúži občanom. Zachovávajúc si svoje vlastné hodnoty, zvyky a jazyk, by sa mali európski občania v "európskom dome" cítiť dobre.