31.MÁJ: SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU

31.MÁJ: SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day - WNTD), ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. Témou tohtoročného WNTD je Cielený marketing tabakového priemyslu na ženy (Gender and Tobacco with an emphasis on marketing to women). WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia na ženy a dievčatá.