26. JÚN: MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG

26. JÚN: MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG

26. jún Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo ako Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi. Na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987 – vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drog, drogových závislostí, bez drogových dílerov. Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov volí každý rok ústrednú tému – posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje ročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom drogovom probléme.

Nosnou témou tohtoročnej kampane je "Mysli na zdravie – nie na drogy!". Kladie za cieľ informovať verejnosť a najmä mladých ľudí o škodlivých účinkoch drog a dopade drogových závislostí na ich zdravie, vyvrátiť mýtus o neškodnosti tzv. "ľahkých drog", za akú je najmä medzi mladými považovaná marihuana a vyvrátiť mýtus, že na marihuanu nevzniká telesná závislosť. Tohtoročná celosvetová kampaň vyzýva mladých ľudí, ktorí sú dvakrát tak náchylní začať užívať drogy, než dospelí, k ochrane ich vlastného zdravia.

  • Prvým krokom je získať fakty o drogách a o ich škodlivých účinkoch.
  • Druhým krokom je schopnosť povedať "NIE!".
  • Tretím krokom (ktorý závisí na rodičoch) je naučiť sa o drogách otvorene so svojimi deťmi hovoriť, nebáť sa obrátiť na lekárov, ak si povšimnú na svojom dieťati zmeny, ktoré by mohli súvisieť s užitím drogy.
  • Štvrtým krokom je povzbudiť k odvahe nahlásiť podozrivé osoby, ktoré sa potulujú v okolí škôl, pričom nie je vylúčené, že sa jedná o obchodníkov so smrťou, o dílerov drog - polícii a to aj anonymne (hoci aj z telefónneho automatu na číslo 158).

K tejto kampani sa môžu pripojiť bez obmedzenia rodičia, učitelia a ďalšie zainteresované osoby. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zapojiť, vrátane šírenia informácií o kampani a organizovanie informačných a inštitucionálnych akcií pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Každý z nás môže zohrať významnú úlohu pri podpore zdravia vo svojej komunite.

Viac informácií nájdete na stránkach: