18.APRÍL: Európsky deň práv pacientov

18.APRÍL: Európsky deň práv pacientov

Občan v stredobode záujmu zdravotnej politiky zaručí pacientom ich práva. Posilnenie práv pacientov bude účinné len spoluprácou a prispením všetkých aktérov v zdravotníctve vo všetkých krajinách EÚ. Je preto potrebné zvýšiť informovanosť o význame práv pacientov a možností pri zabezpečovaní ich dodržiavania. Pripomínanie si Európskeho dňa pacientov každoročne (18.apríla) vo všetkých členských štátoch EÚ značne prispieva k dosiahnutiu cieľa zvýšiť informovanosť pacientov. Je príležitosťou informovať, diskutovať a prijímať záväzky na zlepšenie práv pacientov v Európe a postaviť občana do stredobodu zdravotnej politiky.