18/2011 úplné znenie ústredného predpisu 1/2010, ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústrednými predpismi (zrušený ústredný predpis)

18/2011 

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vyhlasuje vyhotovené úplné znenie

ÚSTREDNÉHO PREDPISU 1/2010,

ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústredným predpisom, v znení zmien a doplnení vykonaných ústredným predpisom 4/2011 a ústredným predpisom 17/2011 

Vypustený (zrušený) ústredným predpisom 1/2011 Sp. s účinnosťou od 27. júna 2011.

anibline

Publikované: 24. jún 2011

anibline