15/2011 úplné znenie ÚP 1/2010, ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústredným predpisom (zrušený)

anibline

15/2011 

Valné zhromaždenie

obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vyhlasuje vyhotovené úplné znenie

ÚSTREDNÉHO PREDPISU 1/2010, 

ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústredným predpisom, v znení zmien a doplnení vykonaných ústredným predpisom 4/2011

Vypustený (zrušený) ústredným predpisom č. 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústredným predpisom

anibline

Publikované: 16. jún 2011

anibline