12. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

12. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých, verných svojmu namáhavému povolaniu, oddaných pomoci pacientom, nezriedka preťažených a často za úbohú almužnu pracujúcich našich najmilších zdravotných sestier.

Ich etika, profesionalita, ochota väčšiny z nich zabezpečuje minimálne z 80% chod zdravotníctva. Vyjadrime svoju vďačnosť týmto anjelským bytostiam za ich vľúdnosť, trpezlivosť, pokoru, láskavosť, za ich osobnostné i morálne kvality, za všetok ten nezaplatiteľný (a žiaľ obvykle aj nezaplatený) čas, ktorý venujú každému pacientovi bez rozdielu. Poďakujme im, že nie všetky odišli do zahraničia, že zostali napriek hanebne nízkym mzdám verné Slovensku, hoci je to sotva dvesto kilometrov a možno aj bližšie, kde by sa ich životná úroveň zdvihla o tri poschodia nahor.

Medzinárodný deň sestier je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightigaleovej, a ktorý je spojený s udelením prestížneho ocenenia Biele srdce. Biele srdce bolo oficiálne vybrané ako celosvetový symbol sestier v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier (ICN, International Council of Nurses).

Zdroj (čiastočne): Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Autor: MUDr. Vladimír Hacek

Ocnenia

Táto fotogaléria je prázdna.

Zverejnené: 12. máj 2012