12/2011 úplné znenie ústredného predpisu 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o.

anibline

12/2011
OBAJA KONATELIA
obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.
vyhlasujú vyhotovené úplné znenie ústredného predpisu 4/2010

o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných ústredným predpisom 6/2011

 Presunutý do Spravodajcu Hont Medik s.r.o., nové číslo predpisu: č. 14/2011 Sp.

anibline

Publikované: 10. jún 2011
Presunuté do Spravodajcu Hont Medik s.r.o.: 11. júl 2011

anibline

Informácia:

Na základe ustanovenia § 12 ods. 4 až 6 ústredného predpisu 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústrednými predpismi, sa s účinnosťou od 27. júna 2011:

  • ústredné predpisy, nariadenia konateľov a vnútorné predpisy, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle spoločnosti, zverejňujú na osobitnej webovej doméne, ktorá bude spojená s webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o.
  • táto osobitná webová doména spojená s týmto webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o. označí sa názvom „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“,
  • všetky ústredné predpisy a vnútorné predpisy platné k 27. júnu 2011 presunú v lehote do 30 dní od 27. júna 2011 do osobitnej webovej domény označenej názvom Spravodajca Hont Medik s.r.o.

Linka na webovú doménu Spravodajcu Hont Medik s.r.o.