10. september - deň prevencie samovrážd

Svetový deň prevencie samovrážd.

Ak uvažuješ o zabití sa, zostaň živý. Samovražde sa dá predchádzať.

Takmer 3000 ľudí denne na svete ukončí svoj život samovraždou. Cca jeden milión ľudí zomrie celosvetovo každý rok na samovraždu. Samovražda je hlavnou príčinou predčasných úmrtí, ktoré sú ovplyvňované psychosociálnymi, kultúrnymi a environmentálnymi rizikovými faktormi, ktoré môžu byť významne znížené prostredníctvom celosvetových kampaní - akou je aj Svetový deň prevencie samovrážd. Existujú presvedčivé dôkazy, že adekvátna prevencia prípadne včasná pomoc zvonka môže zásadne znížiť počet samovrážd.

Ak ste v tiesni, máte depresiu, prežívate životnú krízu či inú kritickú situáciu, pričom uvažujete o samovražde, neurobte to. Odložte svoje rozhodnutie. Doprajte si ešte aspoň nejaký čas - deň, lepšie aspoň týždeň. Ihneď sa obrátťe na linku dôvery (zoznam nižšie), kontaktujte ktorúkoľvek psychiatrickú ambulanciu alebo sa so svojim trápením a svojimi úvahami zverte aspoň obvodnému lekárovi. DOŽIČTE SI ČAS, NEŽ SA ROZHODNETE OPUSTIŤ VÁŠ ŽIVOT! Lebo žiť sa má, umrieť sa musí, no nemusí sa to stať teraz ani zajtra. 

Linky dôvery - nepretržite:

  • Pôsobí pod II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice. Telefónne číslo: 055/ 622 2323.
  • Pre krízové situácie a rodinné problémy, ktoré vyžadujú väčší priestor. Pôsobí pod I. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice.
    Telefónne číslo: 055/ 644 1155.

Linka detskej dôvery - každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod. (vrátane chatu) - web - linkadeti.sk.

anibline

V roku 2015 spáchalo samovraždu 592 občanov SR.

anibline