1. október - firemné výročie

Výročie zahájenia poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosťou Hont Medik s.r.o. a prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria - od 1.1.2006.