1. december: Svetový deň AIDS

K 31. 12. 2009 bola infekcia HIV diagnostikovaná u 318 občanov SR. Z tohto počtu bolo 267 mužov a 51 žien.

Prípady HIV v SR možno rozdeliť podľa spôsobu prenosu nasledovne:

 • homosexuálny/bisexuálny styk (64,2 %),
 • heterosexuálny styk (25,5 %),
 • injekčná aplikácia drog (2,5 %),
 • transfúzia krvi (0,3 %),
 • spôsob prenosu sa nepodarilo určiť (7,5 %).

V priebehu roku 2009 bola infekcia HIV potvrdená u 45 občanov SR.

 • 204 mužov sa nakazilo pri homosexuálnom alebo bisexuálnom styku.
 • 37 mužov sa nakazilo pri heterosexuálnom styku.
 • 6 mužov sa nakazilo pri injekčnej aplikácii drog.
 • 1 muž sa nakazil transfúziou krvi, ktorá bola vykonaná mimo územia SR.
 • 19 mužov sa nakazilo, pričom spôsob prenosu sa nepodarilo určiť.
 • 44 žien sa nakazilo pri heterosexuálnom styku.
 • 2 ženy sa nakazili injekčnou aplikáciou drog.
 • 5 žien sa nakazilo, no spôsob prenosu sa nepodarilo určiť.

V SR zatiaľ nebol potvrdený prípad prenosu HIV infekcie z matky na dieťa.

 • 16 matiek s HIV (z toho dve cudzinky) bolo ku koncu roka 2009 evidovaných v SR.
 • Porodili na Slovensku 17 detí.

K 31. 12. 2010 dosiahla kumulatívna incidencia HIV v SR hodnotu 59,2 prípadov na 1 milión obyvateľov.

 • Najvyššia kumulatívna incidencia HIV bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji (239,4 prípadov na 1milión obyvateľov).
 • Najnižšia kumulatívna incidencia HIV bola zaznamenaná v Prešovskom kraji (14,3 prípadov na 1 milión obyvateľov).

K 31. 12. 2009 bolo zaznamenaných 55 prípadov AIDS u občanov SR, a to u:

 • 44 mužov
 • 11 žien

K 31. 12. 2009 bolo zaznamenaných 42 úmrtí občanov SR s infekciou HIV. Z tohto počtu bolo:

 • 36 mužov
 • 6 žien.

35 úmrtí bolo spojených s klinickými prejavmi príznakov AIDS, 7 úmrtí bolo bez klinických príznakov.

V priebehu roku 2009 boli v SR zaznamenané 2 nové úmrtia na AIDS.

Napriek rôznym fámam a mýtom faktom zostáva: v súčasnosti nie je k dispozícii žiadna účinná očkovacia látka proti infekcii HIV a napriek pokroku v liečbe zostáva toto ochorenie stále nevyliečiteľné, končí smrťou.

HIV má presne definované cesty prenosu a aj preto je v súčasnosti prevencia jedinou možnosťou zastavenia alebo aspoň spomalenia šírenia HIV.