Pravda si žiada odvahu

Odvaha (sčasti aj geneticky zakódovaná). Obdivuhodne odvážne a mrazivo pravdivé slová prim. Ludvíka Nábělka, MD, PhD.

ODVAHA POVEDAŤ PRAVDU! (Banská Bystrica, 24. jún 2011) Psychiatrickému oddeleniu FNsP F.D.Roosevelta oznámil primár MUDr. Ludvík Nábělek, PhD., že so svojou dlhoročnou funkciou v situácii nových, pre psychiatriu drastických zmien, končí. Odmieta reči ministerstva zdravotníctva o zlepšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou by mala byť aj takzvaná optimalizácia ním riadeného psychiatrického oddelenia v zmysle nezmyselných škrtov. Realizáciou daných zmien by už nešlo o skutočnú psychiatriu, za ktorú sa dlhé roky zasadzuje, ale niečo, čo síce nepomenúva, ale začo nechce prevziať zodpovednosť. Vyhlásenie primára Nábělka (v plnom znení): "V situácii, keď o osudoch Slovenska rozhoduje garnitúra ochotná zapredať dôstojnosť, zdravie a životy svojich spoluobčanov za svoje ničomné zisky, nevidím priestor pre zmysluplné...

Na vysvetlenie slov "sčasti aj geneticky zakódovaná" -  odkaz na webovú stránku Wikipedie o starom otcovi primára Nábělka.