Poradňa

Platnosť pracovného poriadku aj bez súhlasu zamestnancov, ak ich niet.

Ak zamestnanci neuplatnili svoju koaličnú slobodu a nezvolili žiadneho svojho zástupcu zamestnancov, nezriadili odborovú organizáciu, nezvolili zamestnaneckú radu ani žiadneho zamestnaneckého dôverníka, je zamestnávateľ oprávnený postupovať autonómne a vydať pracovný poriadok aj bez súhlasu...

Dojednanie základnej zložky mzdy formou násobku minimálnej mzdy - stanovisko MPSVAR SR

Žiadosť zo dňa 8. apríla 2011 Povinná osoba: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, Bratislava Informácia, ktorej sa žiadosť týka: Žiadam o sprístupnenie informácie, či je zákonné, ak zamestnávateľ dojedná v pracovnej zmluve so...

Obchodné spoločnosti

Jediný spoločník s.r.o. a nepeňažný vklad

Otázka (od MUDr. Hacek pre Ministerstvo spravodlivosti SR; dátum 9.7.2012): Prosím o postúpenie (vide infra) môjho podnetu príslušnej sekcii MS SR v nasledovnom znení:   Vzhľadom na kogentné ustanovenie § 127 ods. 5 písm. a) Obchodného zákonníka je znemožnené, aby jediný...

Niektoré chyby pri riadení spoločností s.r.o. zriadených (nielen) lekármi.

Najčastejšie chyby pri právnych úkonoch v súvislosti so spoločnosťou s ručením obmedzeným a konaní v jej mene konateľmi – lekármi, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť práve prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Najčastejšou chybou je uvádzanie...