Ordinačné hodiny:

každý pracovný deň ordinácia

dopoludnia od 07:30 do 12:00 hod.;

popoludní od 13:00 do 15:30 hod.

Obedná prestávka od 12:00 do 13:00 hod.

(schválené Banskobystrickým samosprávnym krajom dňa 5.3.2019)

Ordinačné hodiny