Základné informácie, úvodné príznaky, rozvinutý obraz ochorenia

Základné informácie

Pojem "schizofrénia" alebo "schzofrenik" sú pomerne sprofanované a v laickej reči nesprávne označujú situáciu alebo skutočnosť, ak sa dakto napríklad pretvaruje, eventuálne pokiaľ je nútený (pred "šéfom", nadriadeným) "hrať" inú tvár, než aký je v skutočnosti, než akú má v skutočnosti povahu. Schizofréniou sa rovnako nesprávne označuje aj totalitný režim, ktorý od ľudí vynucuje pod hrozbou rôzne krutých trestov, aby sa inak tvárili (obvykle šťastne) pochodujúc pod tribúnami tyranov, a inak doma, aby iné hovorili (zvyčajne s úsmevom na tvári) na verjnosti, a iné doma (často roztrpčene). Jedná sa síce o istý druh rozštiepenia v konaní, no okrem slova "rozštiepenie" uvedené situácie nemajú so skutočnou schizofréniou už nič viac spoločné. Absentuje základný príznak schizofrénie, ktorým je do rôznej miery (obvykle hrubo) narušený kontakt chorého s realitou. Kým situácie...

Frekvencia výskytu v populácii

Odhady prevalencie (častosti výskytu na 100 obyvateľov) schizofrénie sa v literatúre uvádzajú v rozpätí od 0,2 do 2%. Celoživotná prevalencia činí 1% (na celom svete rovnako, okrem Islandu, kde je prevalencia odhadovaná na 2%). Incidencia (výskyt schizofrénie za rok) je 1 prípad na 10 tisíc ľudí (celosvetovo). Vyššia prevalencia je v nižších socioekonomických skupinách, čo môže byť spôsobené aj sociálnym a ekonomickým úpadkom jedincov trpiacich na toto ochorenie. Zároveň sa vyššia incidencia uvádza (z neznámych príčin) v zimnom a včasnom jarnom období roka. Zdroj: Smolík P., Duševní a behaviorální poruchy, MAXDORF s.r.o., Praha, rok 2002, strana 165.

Na stránke sa stále pracuje. Informácie nie sú úplné.