Jeden človek,

jedno ľudstvo,

a tak veľa ... fóbií!

 • Achluophobia = strach z tmy.

 • Acrophobia = strach z výšok / okrajov.

 • Agrizoophobia = strach z divokých zvierat.

 • Ancraophobia = strach z vetra

 • Aphensphosmphobia = strach z dotyku.

 • Arsonphobia = strach z ohňa.

 • Arachnophobia = strach z pavúkov.

 • Atychiphobia = strach z neúspechu.

 • Automysophobia = strach zo zašpinenia sa.

 • Autophobia = strach zostať sám.

 • Catagelophobia = strach zo zosmiešnenia.

 • Catoptrophobia = strach zo zrkadiel.

 • Coimetrophobia = strach z cintorínov.

 • Coulrophobia = strach z klaunov.

 • Dentophobia = strach zo zubných lekárov.

 • Didaskaleinophobia = strach z dochádzania do školy.

 • Dystychiphobia = strach z nehôd.

 • Entomophobia = strach z hmyzu.

 • Gamophobia = strach zo svatby.

 • Genophobia = strach zo sexu.

 • Gerascophobia = strach zo starnutia.

 • Hadephobia = strach z pekla.

 • Hexakosiohexekontahexaphobia = strach z čísla 666.

 • Hobophobia = strach zo žobrákov.

 • Hypengyophobia = strach zo zodpovednosti.

 • Iatrophobia = strach ísť k lekárovi.

 • Iophobia = strach z jedov.

 • Laliophobia = strach z rozhovoru.

 • Lockiophobia = strach z narodenia dieťaťa.

 • Nelophobia = strach zo skla.

 • Nosocomephobia = strach z nemocníc.

 • Ophidiophobia = strach z hadov.

 • Phasmophobia = strach z duchov.

 • Sciophobia = strach z tieňov.

 • Thalassophobia = strach z mora.

 • Triskaidekaphobia = strach z čísla 13.

 • Trypanophobia = strach z injekcií.

 • Xenoglossophobia = strach z cudzích jazykov.

 • Xenophobia = strach z cudzích ľudí alebo cudzincov.

Zdroj: PsychTerms, By Michael Quach, Open iTunes to buy and download apps.

Zverejnené: 15. máj 2012