Alkoholizmus:

  • V roku 2008 bolo pre závislosť na alkohole hospitalizovaných 11603 pacientov, čo predstavovalo až 29,13% všetkých psychiatrických hospitalizácií. Oproti roku 2005 je to nárast o 1405 pacientov - keď v roku 2005 bolo ústavne psychiatricky liečených 10153 alkoholikov z celkového počtu 38730 všetkých hospitalizovaných pacientov.

  • Pre duševné poruchy spojené s alkoholom bolo v roku 2008 vykonaných vyše 136 tisíc ambulantných psychiatrických všetrení, čo predstavovalo 8,21% všetkých ambulantných psychiatrických vyšetrení.

  • Počet pacientov alkoholikov ambulantne psychiatricky vyšetrených v roku 2008 vôbec prvýkrát v živote činil 1438 a počet pacientov vyšetrených pre iné duševné poruchy súvisiace s užívaním alkoholu taktiež vôbec prvýkrát v živote predstavoval ďalších 890.

  • Percentuálny podiel prvovyšetrených pacientov s poruchami súvisiacimi s užívaním alkoholu (vrátane závislosti) bol v roku 2008 v psychiatrických ambulanciách 4,52%.

Samovražedné pokusy súvisiace s alkoholom (SR, r.2005): 

11,93 na 100 tisíc obyvateľov.

Alkoholizmus - problém Európskej únie:

  • Alkohol predstavuje jeden z hlavných zdravotných a spoločenských problémov v Spoločenstve. Máme najvyšší podiel nadmerných konzumentov alkoholu na svete, najvyššiu úroveň konzumácie alkoholu na obyvateľa a vysokú úroveň škôd sposobených jeho konzumáciou. Škodlivé a nebezpečné požívanie alkoholu je základnou príčinou 7,4 % všetkých prípadov zhoršeného zdravotného stavu a predčasných úmrtí v EÚ. Alkohol má na svedomí vysoký počet úmrtí pri dopravných nehodách, rozsiahle sociálne dosahy akými sú násilie, chuligánstvo, kriminalita, rodinné problémy, sociálne vylúčenie a nízka produktivita práce.

  • Náklady na liečbu porúch zdravia v súvislosti s alkoholom predstavovali v EÚ v roku 2008 sumu 17 miliár euro (512,142 miliárd Sk).

 

TEST RIZIKA ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLE

CAGE test

Názov "CAGE" je akronymom - pozostáva zo začiatočných písmen štyroch testovacích otázok (v angličtine). C = "Have you ever felt you needed to Cut down on your drinking?", A = "Have people Annoyed you by criticizing your drinking?", G = "Have you ever felt Guilty about...

Podcasting:
Petr Hapka - Buřty, pivo a nenávist (z albumu "V penziónu Svět", © 1988)