Linka na webovú stránku Európskeho parlamentu: Prijaté texty, štvrtok, 19. februára 2009, Brusel, Finálna verzia, Duševné zdravie
UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU O DUŠEVNOM ZDRAVÍ

anibline

New: Zelená kniha: Zlepšenie duševného zdravia obyvateľstva (Na ceste k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu

anibline

Publikované: 16. jún 2010. Aktualizované (ZELENÁ KNIHA): 19. jún 2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o duševnom zdraví z 19.2.2009

19. februára 2009, Brusel, Finálna verzia, Duševné zdravie

16.06.2010 07:54
P6_TA(2009)0063 Duševné zdravie Uznesenie Európskeho parlamentu  z 19. februára 2009  o duševnom zdraví (2008/2209(INI))      Európsky parlament,    –      so zreteľom na konferenciu EÚ na vysokej úrovni na tému Spoločne za duševné zdravie a blaho, ktorá sa od 12. do 13. júna 2008 uskutočnila v Bruseli a ktorá vypracovala Európsky pakt duševného zdravia a blaha,  –      so zreteľom na zelenú knihu Komisie nazvanú Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva – k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu (KOM (2005)0484), –      so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2006 o zlepšovaní duševného zdravia obyvateľstva – k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu [1],  –      so zreteľom na deklaráciu Európskej ministerskej konferencie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z...