Zhodnotenie výsledkov Beckovho dotazníka:

14.07.2010 08:15

Zhodnotenie výsledkov Beckovho dotazníka:

  • 0 - 9 bodov = žiadne alebo iba minimálne prejavy depresie
  • 10 - 16 bodov = mierna depresia
  • 17 - 29 bodov = stredne ťažká depresia
  • 30 - 63 bodov = hlboká (ťažká) depresia.
Späť