Svetový deň prevencie samovrážd

10.09.2009 08:52

10. september - Svetový deň prevencie samovrážd 

Vo väčšine krajín prevažujú samovraždy u mužov (výnimkou je Čína) a samovražedné pokusy u žien. Samovraždy narastajú s vekom. Manželstvá (partnerstvá) a do istej miery aj nábožný svetonázor sú ochrannými prvkami. V Európe najmenej samovrážd pripadá na Grécko (3,5 na 100 tisíc občanov), najviac na Maďarsko (39,9 na 100 tisíc ľudí). Na Slovensku sa v minulom roku dobrovoľne pripravilo o život 591 ľudí. Najčastejšie šlo o obesenie a udusenie (411 osôb), skok z výšky (38), zastrelenie sa (38), skok pod vlak (22 ľudí), otrava liekmi (20 ľudí), porezanie sa ostrým predmetom (19 úmrtí), úmyselné utopenie (6 úmrtí), úmyselné zabitie sa autom (2 ľudia).

IASO = Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd.

Späť