Pochybnosti trvajú.

18.05.2010 19:15

Od: MUDr. Vladimír Hacek

Vážený Dr. Juan García Burgos,

ďakujem za Váš e-mail zo dňa 18.mája 2010, v ktorom ste mi oznámili, že "žiadne dodatočné indikácie neboli schválené pre Exelon transdermálnu náplasť v Slovenskej republike". 

Domnievam sa, že ste jednali iba so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv Slovenskej republiky.

Myslím si, že tento inštitút nie je nezávislý, pretože na jeho čele stojí riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva minister zdravotníctva (samozrejme bez odôvodnenia). Ide o presnú citáciu zákona č.140/1998 o liekoch a zdravotníckych pomôckach - § 58 / 2 vydaného slovenským parlamentom.
Moje pochybnosti pretrvávajú. Prečo?

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nie je inštitúcia, na ktorej pochybenia som upozornil. Upozornil som totiž na pochybenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sa dopustilo nezákonného rozšírenie indikácie lieku Exelon transdermálna náplasť vydaním Opatrenia číslo OPL0208-13444/2008-OL zo dňa 11. júna 2008, ktorým sa určil Zoznam liekov plne hradených alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia.

Nemám žiadne dôkazy úmyselného konania (napr. lobovania zo strany farmaceutických spoločností).

Naďalej som však jednoznačne presvedčený, že došlo k porušeniu práva Európskej únie v tak citlivej oblasti, akou je bezpečnosť pacientov.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv Slovenskej republiky je úplne závislý na Ministerstve zdravotníctva. Vazalský status Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv je v tomto prípade všetkým iným, len nie postavením nezávislého kontrolného úradu.

Prosím predstavte si túto situáciu: vo Veľkej Británii (kde ľudia a úrady dodržiavajú právo Európskej únie) by britský minister zdravotníctva povolil použitie Exelon transdermálnych náplastí pre liečbu pacientov s demenciou Parkinsonovou typu. O čo iné by sa jednalo, ako o nelegálny biomedicínsky experiment na ľudských bytostiach? 

Neoprávnený biomedicínsky experiment je trestný čin (ak sa ho dopustí lekár), a je dôvodom k aplauzu (?) - ak sa ho dopustí ministerstvo. Teraz to môže ktokoľvek urobiť znova a tentoraz už bez obáv zo sankcií.

Možno preto, že moja angličtina je zlá, nerozumiete mi dobre ... Môže byť ... Je to moja posledná nádej vo viere v právo a poriadok v Európskej únii. 

Želám Vám všetko najlepšie a prosím vás o väčšiu pozornosť vo vzťahu k novým členským štátom, kde žiaľ pojmy "zákon, pravda a spravodlivosť" nie sú vždy totožné s tým, čo chápete pod obsahom týchto slov u Vás. S pozdravom, Vladimír Hacek MUDr.

Späť