Odpovedá Juan Garsía Burgos.

18.05.2010 15:37

No odpovedá ako odpovedá. Vlastne iba skopíroval stanovisko, ktoré dostal od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv SR, ktorý je riadený práve kritizovaným Ministerstvom zdravotníctva SR. Tomu sa hovorí slušný výkon v rámci ochrany bezpečnosti pacienta. Pán Burgos - vďaka. 

Nasleduje "odpoveď" pána Burgos:

Vážený Dr. Hacek,

ďakujeme za Váš e-mail o Exelone (rivastigmín) transdermálne náplasti. Radi by sme Vás informovali, že sme si objasnili túto otázku so slovenskými úradmi.

Môžeme potvrdiť, že Exelon je zaregistrovaných centralizovaným postupom v nasledujúcich indikáciách:
Pre ústnu formu podania (kapsuly a perorálny roztok): 
* Od roku 1998 na symptomatickú liečbu pacientov s demenciou miernej až stredne závažnej formy Alzheimerovho typu.
* Od roku 2006 na symptomatickú liečbu miernej až stredne závažnej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou.
Pre transdermálnu náplasť: 
* Od roku 2007 len na symptomatickú liečbu pacientov s demenciou miernej až stredne závažnej formy Alzheimerovho typu.

Žiadne ďalšie použitie nebolo v Slovenskej republike pre Exelon transdermálna náplasť povolené.

Dúfame, že toto pomohlo vyriešiť problém, ktorý ste nastolili.

S priateľským pozdravom,
Juan García Burgos, MD
Zdravotnícky informačný sektor
Európska agentúra pre lieky
7 Westferry Circus, Canary Wharf
Londýn E14 4HB - Veľká Británia
Tel: (44 20) 75 23 7120
Fax: (44 20) 75 23 7129

Späť