Juan García Burgos nechápe?

19.05.2010 17:27

Vážený Dr. Hacek,

ďakujeme za Váš e-mail 18. mája 2010. K objasneniu tejto otázky pozrite nižšie uvedené informácie:

Európska agentúra pre lieky dostala potvrdenie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv SR, že rozšírenie v súčasnosti zaregistrovaných indikácií nebolo v Slovenskej republike nikdy vykonané. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR tiež potvrdil, že aby sa predišlo nedorozumeniam zo strany lekárov a poisťovní, od 1. apríla 2010 bol vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR nový zoznam liekov, ktorý striktne rozlišuje medzi indikáciami schválenými pre rivastigmín perorálnu formu a pre transdermálne náplasti.

Vezmite prosím na vedomie, že hoci údaje pre všetky formy lieku rivastigmín boli uvedené v zozname liekov v minulosti bez rozlíšenia, Štátny ústav pre kontrolu liečiv nikdy nepovolil rozšírenie indikácie pre transdermálne náplasti.

Dúfame, že toto poskytuje dostatočné vysvetlenie k celej otázke.

S priateľským pozdravom,
Juan García Burgos, MD
Zdravotnícky informačný sektor
Európska agentúra pre lieky
7 Westferry Circus, Canary Wharf
Londýn E14 4HB - Veľká Británia
Tel: (44 20) 75 23 7120
Fax: (44 20) 75 23 7129

Späť