Čo vlastne zaujíma Európsku liekovú agentúru?

20.05.2010 13:22

Vážený Dr. Juan García Burgos,

zdá sa, že Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vydané nariadenie (platné takmer dva roky od 1. júla 2008 do 31. marca 2010), protiprávne povoľujúce použitie Exelonu transdermálnej náplasti aj na liečbu demencie Parkinsonovho typu, je dôvodom na "hip hip hurá" a gratulácie tomuto ministerstvu zo strany Vašej agentúry.

Prečo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky neurobilo nič, aby "striktne rozlíšilo medzi indikáciami" pre rivastigmín perorálnu formu a pre transdermálne náplasti v priebehu takmer dvoch rokov? V tomto období Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky naopak potvrdilo protiprávne použitie lieku rivastigmín transdermálna náplasť nielen na Alzheimerovu demenciu, ale aj na neregistrovanú a nepovolenú liečbu demencie Parkinsonovho typu.

Tu nejde o žiadne nedorozumenie lekárov, ale ide o (podľa môjho názoru) zásadnú chybu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Koľko ľudí bolo liečených nezákonne v tejto rozšírenej indikácii v uplynulých takmer dvoch rokoch v Slovenskej republike? A nedošlo prípadne aj k úmrtiam? To pravdepodobne Vašu agentúru netrápi a ani nezaujíma. Dôležité je asi iba to, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (absolútne podriadený Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky) Vám potvrdil, že išlo len o "nepochopenie lekárov a poisťovní".

S pozdravom, Vladimír Hacek MUDr.

Späť