CAGE test

13.12.2009 14:23

Názov "CAGE" je akronymom - pozostáva zo začiatočných písmen štyroch testovacích otázok (v angličtine).

C = "Have you ever felt you needed to Cut down on your drinking?",

A = "Have people Annoyed you by criticizing your drinking?",

G = "Have you ever felt Guilty about drinking?",

E = "Have you ever felt you needed a drink first thing in the morning (Eye-opener) to steady your nerves or to get rid of a hangover?)".

Otázky sa viažu na posledných 12 mesiacov pred vyplnením testu.

Za odpoveď "áno" je jeden bod. Odpoveď "nie" = 0 bodov.

 

1. Mali ste niekedy pocit, že by ste mali obmedziť svoje pitie?


2. Reagovali ste niekedy podráždene, ak ktokoľvek iný kritizoval Vaše pitie?


3. Mali ste v súvislosti s Vašim pitím niekedy pocit viny?


4. Stalo sa Vám (hoci len raz), že ste si museli vypiť aspoň trocha alkoholu ráno, aby sa Vám uľavilo?

Hodnotenie:
0 - 1 bod: žiadna závislosť na alkohole,
2 body: patríte k rizikovej skupine, riziko rozvoja závislosti je zvýšené,
3 a viac bodov: je veľmi pravdepodobné, že ste na alkohole závislí.
Späť