BECKOV DOTAZNÍK

14.07.2010 08:12

Tento dotazník (test) vytvoril americký psychiater Dr. Aaron T. Beck a prvýkrát bol publikovaný v roku 1961. Pozostáva z 21 otázok a patrí medzi samo posudzovacie testy (môže ho spoľahlivo vyplniť a zhodnotiť ktokoľvek bez zaškolenia).

Aaron T. Beck pri prednáške:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na link otvorí sa česká stránka s možnosťou on-line otestovania sa: PSYCHOTEST BECK DEPRESE.

Späť

BECKOV DOTAZNÍK DEPRESIE:

1. SMÚTOK: 

 

 • Necítim žiaden smútok (0 bodov)
 • Cítim občas smútok alebo skľúčenosť (1 bod)
 • Cítim smútok stále a smútku sa nedokážem zbaviť (2 body)
 • Cítim taký smútok či nešťastie, že sa to nedá zniesť (3 body)

2. BUDÚCNOSŤ:

 • Budúcnosti sa neobávam (0 bodov)
 • Budúcnosti sa obávam (1 bod)
 • Vidím, že v budúcnosti sa nemám na čo tešiť (2 body)
 • Budúcnosť je beznádejná, moja situácia sa nemôže zlepšiť (3 body)

3. MINULOSŤ:

 • Nemám pocit životného neúspechu či smoly (0 bodov)
 • V živote ma postretlo viac neúspechov ako iných ľudí (1 bod)
 • Môj doterajší život je iba rad samých neúspechov (2 body)
 • Ako človek som úplne zlyhal a sklamal (3 body)

4. RADOSŤ:

 • Necítim nijakú nespokojnosť (0 bodov)
 • Veci ma už tak netešia, ako predtým (1 bod)
 • Nič mi už neprináša potešenie ani uspokojenie (2 body)
 • Nemám z ničoho ani to najmenšie potešenie (3 body)

5. POCITY VINY:

 • Netrpím pocitmi viny (0 bodov)
 • Často mávam pocity viny (1 bod)
 • Pocity viny mávam skoro denne (2 body)
 • Stále trpím pocitmi viny (3 body)

6. POTRESTANIE:

 • Nemám pocit, že zasluhujem potrestanie (0 bodov)   
 • Mám pocit, že by mohlo prísť potrestanie za veci minulé (1 bod)
 • Očakávam, že príde moje potrestanie (2 body)
 • Viem, že určite nastane potrestanie, nič iné nezasluhujem (3 body)

7. SKLAMANIE ZO SEBA:

 • Necítim sklamanie zo seba (0 bodov)
 • Cítim sklamanie – sklamanie zo seba samého (1 bod)
 • Cítim znechutenie nad sebou (2 body)
 • Nenávidím sa (3 body)

 8. SEBAVEDOMIE:

 • Necítim sa horším človekom než sú iní  (0 bodov)
 • Mám veľa nedostatkov a robím veľa chýb  (1 bod)
 • Stále si vyčítam všetky svoje chyby  (2 body)
 • Za všetko zlé môžem iba ja  (3 body)

9. SAMOVRAŽDA:

 • Nepremýšľam o samovražde   (0 bodov)
 • Niekedy pomyslím na samovraždu  (1 bod)
 • Často premýšľam o samovražde  (2 body)
 • Keby bola príležitosť, ukončím svoj život  (3 body)

10. PLAČ (SCHOPNOSŤ PLAKAŤ):

 • Neplačem viac ako zvyčajne  (0 bodov)
 • Plačem teraz častejšie ako predtým  (1 bod)
 • Plačem teraz stále, nedokážem prestať  (2 body)
 • Predtým mi šlo plakať, teraz to nejde, hoci aj chcem  (3 body)

11. PODRÁŽDENOSŤ:

 • Necítim podráždenosť   (0 bodov)
 • Často cítim podráždenosť a rozladenosť  (1 bod)
 • Stále cítim podráždenosť a rozladenosť   (2 body)
 • Už ma nerozčúlia ani veci, ktoré ma obvykle rozčuľovali  (3 body)

12. ZÁUJEM O OSTATNÝCH:

 • Necítim znížený záujem o ostatných ľudí   (0 bodov)
 • Mám menší záujem o ostatných ľudí    (1 bod)
 • Mám pocit nezáujmu o ostatných ľudí   (2 body)
 • Mám pocit úplnej straty záujmu o ostatných ľudí  (3 body)

13. ROZHODOVANIE SA:

 • Dokážem sa ľahko rozhodnúť v bežných situáciách   (0 bodov)
 • Odkladám svoje rozhodnutia častejšie než predtým   (1 bod)
 • Mám veľké ťažkosti pri rozhodovaní   (2 body) 
 • Vôbec sa nedokážem rozhodovať  (3 body)

14. VÝZOR (ZOVŇAJŠOK):

 • Nemám väčšie starosti o svoj zovňajšok než v minulosti   (0 bodov)
 • Mám starosti, že vypadám zle a neatraktívne   (1 bod)
 • Mám dojem, že môj zovňajšok sa zhoršil, vypadám nepekne  (2 body)
 • Mám pocit, že vypadám hnusne a odpudivo    (3 body)

15. PRÁCA (AKTIVITA, ČINNOSŤ):

 • Práca mi ide rovnako ľahko ako predtým   (0 bodov)
 • Musím sa nútiť, ak chcem začať niečo robiť   (1 bod)
 • Dá mi veľké premáhanie, ak mám urobiť čokoľvek   (2 body)
 • Nemám schopnosť vykonania nijakej práce   (3 body)

 16. SPÁNOK:

 • Spím rovnako dobre ako skôr   (0 bodov) 
 • Nespím už tak dobre ako skôr  (1 bod)
 • Prebúdzam sa o 1-2 hodiny včaššie než obvykle  (2 body)
 • Denne sa prebúdzam predčasne, nespím viac ako 5 hodín   (3 body)

 17. ÚNAVA:

 • Necítim väčšiu únavu než obvykle    (0 bodov)
 • Unavím sa rýchlejšie než predtým   (1 bod)
 • Takmer všetko ma unavuje   (2 body)
 • Únava mi zabraňuje čokoľvek robiť   (3 body)

18. CHUŤ DO JEDLA (APETÍT):

 • Mám obvyklú chuť do jedla    (0 bodov)
 • Nemám takú chuť do jedla, ako kedysi  (1 bod)
 • Mám oveľa menšiu chuť do jedla   (2 body)
 • Nemám vôbec žiadnu chuť do jedla   (3 body)

 19. STRATA HMOTNOSTI:

 • V poslednej dobe sa moja hmotnosť nezmenila   (0 bodov) 
 • V poslednej dobe moja hmotnosť poklesla o viac než 2,5 kg   (1 bod)
 • V poslednej dobe moja hmotnosť poklesla o viac než 5 kg      (2 body)
 • V poslednej dobe moja hmotnosť poklesla o viac než 7,5 kg   (3 body)

 20. STAROSTI O TELESNÉ ZDRAVIE:

 • Nerobím si o svoje telesné zdravie starosti viac než obvykle  (0 bodov)
 • Moje telesné zdravie mi robí starosti   (1 bod)
 • Veľmi často myslím na moje telesné problémy   (2 body)
 • Moje bolesti a ťažkosti ma úplne vyčerpávajú   (3 body)

 21. ZÁUJEM O SEX (LIBIDO):

 • Nepozorujem znížený záujem o sex   (0 bodov)
 • Mám menší záujem o sex než predtým  (1 bod)
 • Mám oveľa menší záujem o sex než predtým  (2 body)
 • Mám úplnú stratu záujmu o sex (3 body)

 

Späť