Ako "nenásytný" je slovenský zdravotník.

23.08.2009 20:26

Vychádza sa z tzv. "Bodovníka" - Opatrenia Ministersta zdravotníctva, ktorým sa priraďuje jednotlivým výkonom (odmeranie tlaku, podanie injekcie, odber krvi atď.) počet bodov. Cena bodu je 0,017925 € = 0,54 Sk u Všeobecnej zdravotej poisťovne. U ostatných 1 bod = 0,018257 € = 0,55 Sk. Pozor - pred limitáciou! Reálne teda dostane zdravotnícke zariadenie v priemere o 10 % menej. Poisťovne si totiž objednávajú mesačne nie v bodoch, ale určitú sumu peňazí (takže čím viac populisticky zvýšia cenu bodu pre "nenásytných zdravotníkov", tým viac sťažia dostupnosť zdravotnej starostlivosti, lebo tým skôr lekár naplní svoj limit a preto máme také dlhé objednávace doby). 

Zdravotná starostlivosť je vôbec priam ukážkovým príkladom, ako možno v Európskej únii na jednej strane za slávnostných fanfár vyhlasovať ľudské práva, a ako ich následne poľahky v praxi bezdôvodne finančnými obmedzeniami poisťovní popierať. Európska charta práv pacienta zdôrazňuje všeobecnú dostupnosť zdravotnej starostlivosti ako základné a nescudziteľné právo. Európska únia s obľubou predvádza svetu sociálny rozmer a sociálny solidárny charakter (vrátane zdravotníctva), pričom realita býva odlišná ak nie priamo opačná.  

V roku 2008 robil každý jeden slovenský zdravotník 60 dní (z 250 pracovných dní) zadarmo. No ani nie tak zadarmo, ako skôr 60 dní patil za to, aby mohol robiť! Poisťovne nedali už ani cent, ale elektrárňam, plynárňam, vodárňam, Sociálnej poisťovni a napokon (pokiaľ sa týka platenia odvodov) aj samotným zdravotným poisťovniam to bolo šum a fuk, neudelili žiadnu výnimku! Kto pracuje, a ešte za to platí? "Nenásytný" zdravotnícky pracovník a ešte ... jedine ak mánio-depresiou postihnutý pacient! 

Zato sami k sebe boli poisťovne viac ako štedré: v roku 2009 poklesol počet poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne skoro o 10%, zato mzdové náklady sa navýšili o viac ako 12% na viac ako 700 miliónov Sk (v krízovom roku). Ak takáto nepriama úmera bude pokračovať, koľko budú potrebovať na mzdy, ak budú mať teoreticky jediného poistenca? 5-6 miliárd Sk? No veď sa s tým jedným aj čosi namakajú :-)

Vo fabrikách ak poklesne výroba - automaticky klesne počet pracovníkov a tým pádom aj mzdy. Naopak je to iba v Kocúrkove a ... v našej najväčšej štátnej zdravotnej poisťovni!

Príklad - prvé psychiatrické vyšetrenie (trvanie cca 45 minút) je 800 bodov x 0,017925 € = 14,34 € a mínus 10% = 12,91 € = 388,93 Sk.

V tejto sume je všetko - z toho sa má uhradiť nájomné, vodné, stočné, energie, všetok bežný zdravotnícky materiál, všetky ostatné výdavky (telekomunikácie, spotrebný materiál - papier, náplne do tlačiarní, služby účtovnej kancelárie, všetka korešpondencia, upratovanie, dezinfekčné prostriedky, koncesionárske poplatky), čo zostane, je na mzdu a odvody a dane sestričke a lekárovi. Hodinová hrubá mzda sestričky činí približne 4,98 € (150 Sk), lekára 6,64 € (200 Sk).

Na porovnanie - hodina práce stojí v značkovom autoservise cca 49,79 € (1500 Sk). Zdá sa, že pri oprave áut sme viac ako 4 násobne štedrejší, než ak sa jedná o "opravu" nášho zdravia. Plechy sú však iba plechy, zdravie sa nedá "vyklepať".  

Späť