Návštevnosť   webového   sídla

anibline

  • K 29. február 2012: 4.884 unikátnych 11.504 všetkých návštev.

  • Január 2012: vyše 82 unikátnych a vyše 200 všetkých návštev denne.

  • Február 2012: vyše 80 unikátnych vyše 182 všetkých návštev denne.

anibline

ROK 2012

 

 Mesiac

 

Unikátne návštevy

 

Všetky návštevy

 

Január 2012
 

 

 2.557

 

6.216


Február 2012
 

 

2.327

 

5.288

 

Marec 2012
 

 

 

 

 

 

Apríl 2012

 

 

 

 

 

Máj 2012
 

 

 

 

 

Jún 2012
 

 

 

 

Júl 2012
 

 

 

 

August 2012
 

 

 

 

September 2012
 

 

 

 

Október 2012
 

 

 

 

November 2012
 

 

 

 

December 2012
 

   

 

SPOLU:
 

4.884

11.504

 

ROK 2011

 

 Mesiac

 

Unikátne návštevy

 

Všetky návštevy

Január 2011   

 

 3.087

 

5.665

 

Február 2011

 

2.973

 

5.434

 

Marec 2011

 

3.033

 

5.333

 

Apríl 2011

 

2.573

4.794

 

Máj 2011

 

2.732

4.951

 

Jún 2011

2.433

4.929

 

Júl 2011

1.971

4.311

 

August2011

1.891

4.234

 

September 2011

1.750

3.607

 

Október 2011

2.179

4.808

 

November 2011

2.946

6.088

 

December 2011

3.549 8.326

 

SPOLU:

31.045

62.480

anibline

ROK 2010

Mesiac

Unikátne

návštevy

Počet

návštev

Január 2010

354

1.167

Február 2010

452

1.572

Marec 2010

854

2.192

Apríl 2010

1.388

2.746

Máj 2010

3.263

5.755

Jún 2010

1.132

4.009

Júl 2010

1.015

3.553

August 2010

1.214

2.981

September 2010

1.415

3.056

Október 2010

1.850

3.830

November 2010

2.107

3.998

December 2010

1.927

3.923

Celkom

16.971

38.782

Priemerne vyše 46 nových a vyše 106 všetkých návštevníkov denne.

anibline

Zdroj:

Štatistiky návštevnosti,

© 2010 - 2012 Webnode.

Všetky práva vyhradené!