Náš web  je  17.464  krát  lacnejší  ako  web  Spoločnej  zdravotnej

 

  Náš web Web SZP SZP / náš (%)
Tvorba stránok Westcom Aglo Solution  
ISO 9001:2000

áno (r.2007)

áno (r.2008)  
Dáta mesačne 50 GB ?  
Registrácia domény áno nie  
Cena mesačne 13,38 € 233 677 € +1.746.466 
Cena ročne 160,56 € 2 804 125 € +1.746.466

______________________________________________

Skratky a vysvetlivky:
* SZP (resp. SZP a.s.) = Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
* GB = gigabajty

Náš web je 17464 krát lacnejší, ako vynovenie webu zanikajúcej Spoločnej zdravotnej poisťovne a.s. (štátnej). 

Náš web sme mohli mať aj zadarmo, ale zvolili sme si variantu "Profesionál" vrátane registrácie domény.

Tvorbu našich stránok zabezpečil Westcom, s.r.o. (prostredníctvom systému Webnode - webové stránky zadarmo). 

Portál Spoločnej zdravotnej poisťovne a.s. vynovila spoločnosť Aglo Solution s.r.o., ktorá vytvorila aj

(vh, 18.12.2009, 16:00h.)