Poisťovňa kontra chorý pacient

Lesk a bieda

Lesk poisťovní, bieda zdravotníctva.

Lesk poisťovní, bieda zdravotníctva.
Právo na lekárske ošetrenie, nie na poistenie sa v poisťovni!         "Každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá môže zaistiť jeho zdravie a blahobyt a zdravie jeho rodiny, počítajúc v to menovite výživu, ošatenie, bývanie...

anibline

Každý poistenec dá v r.2010 na chod VšZP 16,32 €Spolu to činí 46,8 mil € / 1,4 mld Sk

anibline

KŠEFTY SPOLOČNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Bomba kšeft Spoločnej zdravotnej poisťovne za 2,67 miliónov euro.

Bomba kšeft Spoločnej zdravotnej poisťovne za 2,67 miliónov euro.
V situácii, keď sa nielen naša krajina zmieta v najhlbšej ekonomickej celosvetovej kríze od roku 1933, máme poctivo šetriť, kedy sa škrtajú nákupu nových kopírok, počítačov atď., SZP, a.s. utratila celkovú sumu vo výške 2.670.382,08 euro (s DPH), ohromných 80.447.930,50 Sk za služby, ktorých efektívnosť a účinnosť je vo viacerých rovinách minimálne otázna. 1. pri blížiacom sa zániku SZP, a.s. zlúčením do VšZP, a.s. – aká je účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť „podpory systému spracovania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti“ a „podpory internetového portálu SZP, a.s.“ - odoslaná na zverejnenie do vestníka verejného obstarávania jediný deň pred rokovaním...

Najdrahšia internetová stránka na svete!

Najdrahšia internetová stránka na svete!
Ján Špaček (foto: szp) bol generálnym riaditeľom a zároveň predsedom predstavenstva štátnej Spoločnej zdravotnej poisťovne, ktorá necelých 5 mesiacov pred svojim zrušením (zlúčením do Všeobecnej zdravotnej poisťovne) utratila vyše 2,67 miliónov euro na okrem iného skvalitnenie informačných systémov a vynovenie svojej internetovej stránky. Pravdepodobne to bude najdrahšia internetová stránka na svete. Na jediný mesiac nás - občanov - vyjdú tieto skvalitnenia na ohromných vyše 485 tisíc euro (vyše 14 miliónov Sk). Na jeden deň vyše 14 tisíc euro (vyše 473 tisíc Sk). Drahý webhosting hodný zápisu do Guinessovej knihy rekordov! Zaplatíme to my - občania! Vystavené...

Spoločná zdravotná kšeftuje aj po svojom zániku!

Spoločná zdravotná kšeftuje aj po svojom zániku!
Desať dní pred svojim zánikom (21.12.2009) odoslala Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) do Vestníka verejného obstarávania (VVO) informáciu o splnení zmluvy z 6.7.2009 so spoločnosťou Beset, spol. s r.o. Zaplatená suma 1 277 118,71 € (s DPH). Hneď nasledujúci deň (22.12.2009) zadala SZP tej istej istej firme zákazku rokovacím konaním bez výzvy na súťaž, v ktorej si objednala „Technickú podporu a transformáciu a migráciu údajov Komplexného informačného systému SZP pre potreby zlúčenia SZP a VšZP“. Cena zákazky 2.836.160,00 € (s DPH). O splnení tejto zmluvy odoslala (už neexistujúca SZP) oznámenie do vestníka dňa 8.1.2010. Teda 7 dní po svojom zákonom určenom...

anibline

Späť:

anibline