anibline

 

Hont Medik s.r.o.

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
Ul.29.augusta 611/6
963 01 KRUPINA
Telefón: 045 / 55 12 444

E-mail: hacek@hontmedik.eu

 

 

logo HM

Krupina je druhým najstarším mestom na Slovensku. Dnes je súčasťou Banskobystrického samosprávneho kraja a od roku 1996 má opätovne status okresného mesta. Nachádza sa v nadmorskej výške 280 m, na trase Zvolen - Šahy v geomorfologickom celku Krupinská planina, pod celku Bzovícka pahorkatina a predstavuje podhorie Štiavnických vrchov. Najstaršia písomná zmienka o území na ktorom vznikla Krupina je v listine Bela II. z roku 1135, pričom jej podoba (fluvius Corpona) svedčí o starom slovenskom osídlení okolia rieky Krupinice. Krupina sa stala centrom širšieho okolia už pred príchodom nemeckých kolonistov, čoho dôkazom je Kostol sv. Petra z polovice 12. storočia. Plnohodnotné stredoveké mesto vytvorili nemeckí kolonisti, ktorí prišli do tejto oblasti koncom 12. a začiatkom 13. storočia. Usadili sa na dištanc od starého slovenského osídlenia okolo Kostola Panny Márie. Významným impulzom pre vznik a rozvoj mesta mala stará stredoveká cesta tzv. Via Magna (Veľká Cesta) spájajúca Krakov – Ostrihom a Budín. V 14. storočí bola Krupina známa a významná svojim Krupinským právom, ktoré vychádzalo z nemeckého Magdeburského práva a o získanie ktorého sa snažili mestá Martin, Ružomberok, Žilina, Prievidza a iné. Po útokoch Turkov utrpela Krupina veľké škody, preto na obranu pred tureckým nebezpečenstvom mesto budovalo hradby s dvoma hlavnými bránami, okolo roku 1564 aj strážne veže vartovky (z nich sa zachovala jediná - Vartovka na vrchu Stražavár). Za zásluhy v protitureckých bojoch udeľuje v roku 1609 kráľ Matej II. mestu rozšírený erb. Až porážka Turkov v roku 1683 a podpísanie Karlovackého mieru (1699) znamenala koniec tureckého nebezpečenstva. V roku 1710 mesto postihol mor. Za obeť mu padlo okolo 2000 ľudí. V 19. storočí v Krupine uzreli svetlo sveta a pôsobili tu veľkí národovci Andrej Braxatoris a jeho syn básnik Andrej Braxatoris-Sládkovič. V roku 1855 sa v Krupine narodila známa spisovateľka Elena Maróthy Šoltésová. Po skončení I. svetovej vojny roku 1918 a vznikom Československej republiky sa mesto stalo súčasťou Československa. K výraznejšiemu rozvoju mesta došlo v 30-tych rokoch a v období Slovenskej republiky (1939 – 1945). Počas II. svetovej vojny sídlili v okolí Krupiny štáby sovietskych a francúzskych partizánov. Krupina bola oslobodená vojakmi rumunskej a Červenej armády 3. marca 1945. Do roku 1960 bola Krupina okresným mestom a patrilo pod ňu 45 obcí. Aj keď sa po zrušení okresu rozvoj mesta spomalil, Krupina zostala prirodzeným kultúrnym a administratívnym centrom hontianskej oblasti s rozvinutým strojárskym a potravinárskym priemyslom. 

Zdroj: webová stránka mesta Krupina (krátené, © Mgr. V. Júda a PhDr. M. Lukáč)

 

Kontaktujte nás

anibline

Audio: Honza Nedvěd - "BANSKÁ BYSTRICA" (z albumu "VAŠEK", © 1999, BMG Ariola ČR/SR)

Základné identifikačné údaje:

Zápis do Obchodného registra, IČO, DIČ.

Hont Medik s.r.o.  Sídlo: Malinovského 873/7, 963 01 KRUPINA Miesto podnikania: Ul.29.augusta 611/6, 963 01 KRUPINA Zápis do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka č. 8812/2 IČO: 36622371, DIČ: 2021774304 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2628756873/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK64 1100 0000 0026 2875 6873 Spoločnosť nie je platcom DPH z titulu svojej základnej a hlavnej činnosti - poskytovanie zdravotnej starostlivosti (oslobodenie od dane z pridanej hodnoty ustanovené v § 29 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).