ZÁLEŽÍ IBA NA NÁS OBČANOCH

- či podľahneme so zdravotnou starostlivosťou nesúvisiacim, irelevantným ba až absurdným tzv. "výhodám" pre poistencov nemenovanej neštátnej zdravotnej poisťovne;

- či sami - bez potreby zákonov, nariadení a vyhlášok - ukončíme existenciu nadpočetných zdravotných poisťovní - napríklad ak sa spoločne prihlásime do štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.,

- či pochopíme, že kým je štát, ručí za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., no a keď nebude štát (čo sa dúfam nestane), nastane chaos, kedy nám už môže byť jedno, v akej zdravotnej poisťovni sme poistení,

- či si uvedomíme, že jedine štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. je pod kontrolou vlády Slovenskej republiky a pod reálnou kontrolou štátu,

- či sa takto pričiníme o zánik rôznymi opicami (kauza Gorila) vlastnenej súkromnej zdravotnej poisťovne,

- či takto sa zaslúžime o úsporu veľkej sumy peňazí, ktorá bude môcť byť použitá na našu liečbu v prípade, ak nedajboh ochorieme (nakoľko pri existencii jedinej štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. sa ušetrí 5% prevádzkových nákladov spotrebovaných každoročne súkromnými poisťovňami, ktoré sú mimo kontrolu štátu - najmä s prihliadnutím na fakt, že Penta (súčasný názov WFSE, a.s.) sídli v daňovom raji - na Cypre - a tak pravdepodobne neplatí Slovenskej republike ani dane, ako aj na skutočnosť, že súkromným zdravotným poisťovniam ide hlavne o ich zisk - pozri súdny spor - žalobu proti Slovenskej republike podanou Pentou a jej obchodným partnerom v Holandsku, ktorú prehrala, pričom za právne služby neváhala v čase, keď mala na čakacích listinách stovky čakateľov na operácie - uhradiť americkej právnej kancelárii Sidley Austin Group, kre ktorú pracoval súčasný prezident USA pán Barack Obama - milióny amerických dolárov ) - čo môže byť príčinou, pre ktorú Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 17.06.2011 založila viaceré svoje lukratívne nehnuteľnosti - ťarcha v prospech Tatra banka, a.s. Vie o tom Úrad pre dohľad?

 

Upozornenie:

Vyššie uvedené informácie sú výlučne názorom spoločnosti Hont Medik s.r.o., ktorá verejne a na svoju česť prehlasuje, že nemá so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. žiadne nadštandardné vzťahy, naopak - za čias vlády ex premiérky Radičovej - sa konateľovi Hont Medik s.r.o. vtedajší predseda predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. - vyhrážal trestným oznámením a rôznymi žalobami (Marian Faktor spojený s Gorilou a vymenovaný do funkcie našťastie už ex ministrom zdravotníctva za KDH Uhliarikom).

Zrejme aj z toho dôvodu bolo v čase bývalej vlády premiérky Radičovej predloženým dodatkom k zmluve medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. a spoločnosťou Hont Medik s.r.o. navýšenie 0 € (slovami: "Nula euro"). Že hovoríme pravdu, môžte si overiť na nasledovnej adrese centrálneho registra zmlúv: Hont Medik s.r.o. = + 0,00 €.

Aj napriek tomu - a to na základe zmeny vlády SR vo voľbách v marci 2012 - uvádzame vyššie napísané stanovisko.

 

V Krupine dňa 1. júna 2012

Menom spoločnosti Hont Medik s.r.o.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r., štatutárny orgán (konateľ).

Nehnuteľnosti založené Dôvera ZP

Táto fotogaléria je prázdna.

Zaujímavá s.r.o. sídliaca v daňovom raji na Cypre:

DOVERA HOLDINGS LIMITED
Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agiou Omologites, Nikózia 1082, Cyprus

Ide o akcionára obchodnej spoločnosti mediworx software solutions, a.s.; v jej dozornej rade zasadá okrem iných aj

ktorý je súčasne 

Zverejnené: 1. jún 2012