Bomba kšeft Spoločnej zdravotnej poisťovne!

Zistenie efektívnosti vynakladania verejných financií zdravotného poistenia. Ako postupovať?

Východisková je suma, ktorú utratila Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. rozhodla necelých 6 mesiacov pred svojim zánikom.

Ide o sumu 5.882.912 EUR (177.228.607 Sk).  

  • Prvú časť sumy stihli utratiť jediný deň pred rozhodnutím vlády SR o ich zániku, ešte stihli odoslať oznámenie do vestníka verejného obstarávania 14.7.2009 a na druhý deň vláda rozhodla, že zaniknú. Spoločná zdravotná poisťovňa akoby kráčala opačným smerom, hluchá a slepá, objednáva si "podporu aplikačného programového vybavenia, podporu portálu SZP, podporu manažérskeho informačného systému a systému manažérstva kvality a informačnej bezpečnosti a centrálneho registra poistencov a platiteľov". A čo nás tento ich špás stál? Presne 1.277.118,71 EUR  (38.474.478,26 Sk). Verejné obstarávanie prebehlo bez zverejnenia. Vopred určenému subjektu.  
  • Keďže nik konanie konkrétnych predstaviteľov tejto štátnej zdravotnej poisťovne nepostihol, nasleduje utratenie zvyšných 1.769.634,10 EUR  (53.311.996,90 Sk) a to už bez akýchkoľvek okolkov či zábran. Druhé nákupy urobili dva týždne potom, ako vláda rozhodla o ich zániku. Predmet zákazky: "Implementácia a rozšírenie dátového modelu užívaného Komplexného informačného systému hlavného pracoviska - GR SZP, a.s." (t.j. Generálneho riaditeľstva Spoločnej zdravotnej poisťovne a.s.). Čo sa týka postupu, úplne totožný - verejné obstarávanie bez zverejnenia. 
  • Ako by to nestačilo - prichádza tretie obstarávanie - 9 dní pred zánikom SZP! 22.12.2009 zadáva SZP zákazku rokovacím konaním bez výzvy na súťaž, v ktorej si objednala „Technickú podporu a transformáciu a migráciu údajov Komplexného informačného systému SZP pre potreby zlúčenia SZP a VšZP“. Zaplatená cena 2.836.160,00 EURO (s DPH).
  • O splnení posledného obstarávania odoslala (už neexistujúca SZP) oznámenie do vestníka dňa 8.1.2010. Teda 7 dní po svojom zákonom určenom zániku a po výmaze z Obchodného registra. Odkaz na Obchodný register SR (otvorí sa v novom okne prehliadača), ktorý potvrdzuje výmaz SZP. Ako mohla neexistujúca SZP odoslať 8.1.2010 oznámenie do Vestníka verejného obstarávania o splnení zmluvy? Odkaz na Vestník verejného obstarávania 6/2010. 

Odo dňa konania konkrétnych zodpovedných zamestnancov SZP, a.s. do dňa ich zániku = počet dní od 14.7.2009 do 31.12.2009. To je presne 170 dní.

Vzorec na výpočet je potom jednoduchý. Celková útrata (za podporu a rozvoj v čase zanikania) vydelená počtom dní (do zániku) SZP, a.s.

Aj Vám vyšla tak šokujúca a mrazivá suma za jeden jediný deň podpory a rozvoja zanikajúcej štátnej poisťovne?!

 

Správny výsledok:

Podpora a rozvoj zanikajúcej SZP

Prepočet na jeden mesiac

Prepočet na jediný deň

 

5.882.912 € 

 

1.038.690 € 

 

34.605 € 

 

177.228.607 Sk 

 

 31.291.574 Sk 

 

  1.042.521 Sk 

 (vh, aktualizované: 14.2.2010)