Archív článkov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16.09.2010 19:33
Rek zákony 124/2006 Z.z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 9.3.2006 Účinnosť od: 1.6.2010 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 52/2006 strana 822 ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:  309/2007 Z.z. 140/2008...

Zhodnotenie výsledkov Beckovho dotazníka:

14.07.2010 08:15
0 - 9 bodov = žiadne alebo iba minimálne prejavy depresie 10 - 16 bodov = mierna depresia 17 - 29 bodov = stredne ťažká depresia 30 - 63 bodov = hlboká (ťažká) depresia.

BECKOV DOTAZNÍK

14.07.2010 08:12
Tento dotazník (test) vytvoril americký psychiater Dr. Aaron T. Beck a prvýkrát bol publikovaný v roku 1961. Pozostáva z 21 otázok a patrí medzi samo posudzovacie testy (môže ho spoľahlivo vyplniť a zhodnotiť ktokoľvek bez zaškolenia). Aaron T. Beck pri...

19. februára 2009, Brusel, Finálna verzia, Duševné zdravie

16.06.2010 07:54
P6_TA(2009)0063 Duševné zdravie Uznesenie Európskeho parlamentu  z 19. februára 2009  o duševnom zdraví (2008/2209(INI))      Európsky parlament,    –      so zreteľom na konferenciu EÚ na vysokej...

Miloš Kopecký: PREJAV

10.06.2010 10:00
Projev na IV. sjezdu Svazu dramatických umělců Praha, 5.5.1987     Soudružky a soudruzi, dámy a pánové,     mnohokrát ve svém životě jsem byl svědkem, jak různé etapy či události byly s verbální marnotratností a lehkou myslí označovány za historické....

Žiadna iniciatíva ministerstva zdravotníctva! Iba ďalšie upozornenie Slovenskej lekárskej komory...

23.05.2010 13:27
Zápisnica z pracovného stretnutia  z 18.marca 2010, ktoré sa konalo na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky - o indikáciách, indikačných obmedzeniach a o preskripcii v oblasti psychiatrie (krátené): Na pozvanie ministra zdravotníctva sa na stretnutí zúčastnili zástupcovia...

Čo vlastne zaujíma Európsku liekovú agentúru?

20.05.2010 13:22
Vážený Dr. Juan García Burgos, zdá sa, že Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vydané nariadenie (platné takmer dva roky od 1. júla 2008 do 31. marca 2010), protiprávne povoľujúce použitie Exelonu transdermálnej náplasti aj na liečbu demencie Parkinsonovho typu, je dôvodom na "hip hip...

Juan García Burgos nechápe?

19.05.2010 17:27
Vážený Dr. Hacek, ďakujeme za Váš e-mail 18. mája 2010. K objasneniu tejto otázky pozrite nižšie uvedené informácie: Európska agentúra pre lieky dostala potvrdenie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv SR, že rozšírenie v súčasnosti zaregistrovaných indikácií nebolo v Slovenskej...

Pochybnosti trvajú.

18.05.2010 19:15
Od: MUDr. Vladimír Hacek Vážený Dr. Juan García Burgos, ďakujem za Váš e-mail zo dňa 18.mája 2010, v ktorom ste mi oznámili, že "žiadne dodatočné indikácie neboli schválené pre Exelon transdermálnu náplasť v Slovenskej republike".  Domnievam sa, že ste jednali iba so Štátnym ústavom pre...

Odpovedá Juan Garsía Burgos.

18.05.2010 15:37
No odpovedá ako odpovedá. Vlastne iba skopíroval stanovisko, ktoré dostal od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv SR, ktorý je riadený práve kritizovaným Ministerstvom zdravotníctva SR. Tomu sa hovorí slušný výkon v rámci ochrany bezpečnosti pacienta. Pán Burgos - vďaka.  Nasleduje "odpoveď"...
Všetky články