Archív článkov

Just a Perfect Day (z filmu Trainspoting)

14.09.2013 20:35
Just a Perfect Day Perfect Day - Lou Reed & Bono & Dr. John & Elton John

Termín, program a miesto rokovania

07.07.2012 17:53
V Krupine 7. jún 2012 Číslo: MVZ - 2/2012 - Z2   ZVOLANIE MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.   Podľa § 128 ods. 1 Obchodného zákonníka a čl. 12 ods. 1 a 4 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. zvolávam...

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o.

29.09.2010 20:41
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o.   zo dňa 17.8.2010  o vymenovaní Martiny FIDLEROVEJ do funkcie konateľa     Jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o. MUDr. Vladimír Hacek, nar.15.7.1970, trvale bytom v Krupine, Malinovského...

Vyhlásenie referenda

18.09.2010 08:52
Vyhlásenie referenda (rozhodnutím prezidenta SR uverejneným v Zbierke zákonov, text rozhodnutia - krátený):  311/2010 R O Z H O D N U T I E prezidenta Slovenskej republiky zo 6. júla 2010 o vyhlásení referenda Čl. I         Podľa čl. 95 ods. 1 a čl....

Uznesenie vlády č. 473/2010 k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2010

18.09.2010 08:07
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 473 zo 14. júla 2010 k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2010     Vláda   A. schvaľuje       A.1. harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku...

Vzor hlasovacieho lístka

18.09.2010 07:55

Zákon č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.09.2010 21:31
Rek zákony 355/2007 Z.z. (o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 31.7.2007 Účinnosť od: 1.6.2010 Účinnosť do: 31.12.2010 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 154/2007 strana 2402 ZMENY HĽADAJTE V...

Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.09.2010 21:26
Rek zákony 126/2006 Z.z. (o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 9.3.2006 Účinnosť od: 1.9.2007 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 52/2006 strana 860 ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:  355/2007 Z.z. 359/2007 Z.z. RUŠÍ...

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.09.2010 20:47
Rek zákony 125/2006 Z.z. (o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 9.3.2006 Účinnosť od: 1.4.2010 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 52/2006 strana...

ZÁKONNÍK PRÁCE

16.09.2010 20:24
OBLASŤ: Pracovné právo POZNÁMKA:  Účinnosť s výnimkou - (§5 ods. 2 až 5 a §241 až §250 nadobudnú účinnosť vstupom SR do EÚ) 311/2001 Z.z. ZÁKON z 2. júla 2001 ZÁKONNÍK PRÁCE Zmena:165/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2002 Zmena:408/2002 Z. z. s účinnosťou od 25.júla...
Všetky články