Kopecký

Prejav Miloša Kopeckého

Projev na IV. sjezdu Svazu dramatických umělců Praha, 5.5.1987     Soudružky a soudruzi, dámy a pánové,     mnohokrát ve svém životě jsem byl svědkem, jak různé etapy či události byly s verbální marnotratností a lehkou myslí označovány za historické....

BEZPLATNOSŤ PLATENÁ.

    Naša vlasť sa pýši princípom sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Máme síce ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ale podľa Ústavného súdu „bezplatne nie je zadarmo“.

    Okrem zdravého rozumu našťastie aj  Slovník slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied je iného názoru, než náš najvyšší rozhodca Ústavný súd.

    Podľa Slovníka Slovenského jazyka „bezplatný“ znamená „konaný, poskytovaný bez platenia“ a na dôvažok ako prvý príklad nasleduje v tomto slovníku „ bezplatné ošetrenie (liečenie)“. Pre Synonymický slovník slovenského jazyka (a aj pre zdravý rozum) je príslovka „bezplatne“ významovo totožná  s pojmami „bez odmeny, bez honoráru, zadarmo“.

    Tu ide o vážnejšiu vec, než o debatu, či poplatky áno, alebo nie! Tu ide o popretie základného ľudského práva spôsobom krkolomným a priečiacim sa aj spisovnému štátnemu jazyku! Pokiaľ sa nezmení Ústava SR a nemá nastať Babylonský jazykový chaos, tak "bezplatný" je raz a navždy aj "zadarmo"! A diskusie tu mali dávno skončiť. Akákoľvek iná cesta, než zmena Ústavy SR a následne až potom rozhodnutie o poplatkoch je cestou priamo do pekla.

    V štáte, kde Ústava SR je iba slávnostne nosená a predvádzaná, nie však reálne vnímaná ako zmluva nás všetkých o demokratickom systéme našej vlasti, nebude si môcť byť nik istý ničím. 

    Na margo tohto súdneho rozhodnutia - čo tak prikázať daným ústavným sudcom, aby rok pracovali „bezplatne“ (bez platu). Nemusia mať žiadne obavy, ak si stoja za tým, čo svojim rozsudkom potvrdili. Lebo hoci "bezplatne", nebude to "zadarmo"...

anibline

PRELOM HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

"Neverím v žiadne prelomy samy od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iba iné meno pre mravnú bieduMravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej zemi je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty ani kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k ich práci a ku verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich.".

Tomáš Baťa, 1932

anibline

Video "Happy Eastern" trochu inak:

Archív

26. JÚN: MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG

26. JÚN: MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG
26. jún Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo ako Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu...

20. JÚN: DEŇ OTCOV

20. JÚN: DEŇ OTCOV
Deň otcov (Fathers Day). O jeho "zavedenie" do kalendárov sa postarala Sonora Smartová Doddová zo...

31.MÁJ: SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU

31.MÁJ: SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU
Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day -...