Informácie

Novoročné prianie.

Novoročné prianie.
Prajeme všetko najlepšie do Nového roka 2017. V Krupine...

Cenník a zoznam platný od 1.6.2015

Cenník a zoznam platný od 1.6.2015
Cenník je publikovaný na tomto webovom odkaze: Cenník od 1.6.2015.

anibline

PRELOM HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

"Neverím v žiadne prelomy samy od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iba iné meno pre mravnú bieduMravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej zemi je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty ani kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k ich práci a ku verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich.".

Tomáš Baťa, 1932

anibline

BEZPLATNOSŤ PLATENÁ.

    Naša vlasť sa pýši princípom sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Máme síce ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ale podľa Ústavného súdu „bezplatne nie je zadarmo“.

    Okrem zdravého rozumu našťastie aj  Slovník slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied je iného názoru, než náš najvyšší rozhodca Ústavný súd.

    Podľa Slovníka Slovenského jazyka „bezplatný“ znamená „konaný, poskytovaný bez platenia“ a na dôvažok ako prvý príklad nasleduje v tomto slovníku „ bezplatné ošetrenie (liečenie)“. Pre Synonymický slovník slovenského jazyka (a aj pre zdravý rozum) je príslovka „bezplatne“ významovo totožná  s pojmami „bez odmeny, bez honoráru, zadarmo“.

    Tu ide o vážnejšiu vec, než o debatu, či poplatky áno, alebo nie! Tu ide o popretie základného ľudského práva spôsobom krkolomným a priečiacim sa aj spisovnému štátnemu jazyku! Pokiaľ sa nezmení Ústava SR a nemá nastať Babylonský jazykový chaos, tak "bezplatný" je raz a navždy aj "zadarmo"! A diskusie tu mali dávno skončiť. Akákoľvek iná cesta, než zmena Ústavy SR a následne až potom rozhodnutie o poplatkoch je cestou priamo do pekla.

    V štáte, kde Ústava SR je iba slávnostne nosená a predvádzaná, nie však reálne vnímaná ako zmluva nás všetkých o demokratickom systéme našej vlasti, nebude si môcť byť nik istý ničím. 

    Na margo tohto súdneho rozhodnutia - čo tak prikázať daným ústavným sudcom, aby rok pracovali „bezplatne“ (bez platu). Nemusia mať žiadne obavy, ak si stoja za tým, čo svojim rozsudkom potvrdili. Lebo hoci "bezplatne", nebude to "zadarmo"...

Účtovná závierka

UZ Zakladateľskej listiny z 30.8.2016

UZ Zakladateľskej listiny z 30.8.2016
Úplné vyhotovené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 30.8.2016 môžete nájsť na tomto webovom odkaze: UZ ZL   Nová právna skutočnosť: - dňa 30.08.2016 doručené do Zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica k registrovému zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o. v oddiele Sro, vložka č. 8812/S -...

Účtovná závierka Hont Medik s.r.o. za rok 2015

Účtovná závierka Hont Medik s.r.o. za rok 2015
Spoločnosť Hont Medik s.r.o. zostavila dňa 19.3.2016 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015. Predmetnú ÚZ je možné nájsť v registri ÚZ na tomto webovom odkaze: Register UZ. Súčasne jediný spoločník Hont Medik s.r.o. prijal dňa 28.6.2016 písomné rozhodnutie, ktorým túto ÚZ schválil. Toto písomné rozhodnutie je uvedené v plnom znení...

Kalendár

12. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

12. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER
12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých, verných svojmu namáhavému povolaniu, oddaných pomoci...

21. september = Svetový deň Alzheimerovej choroby

21. september = Svetový deň Alzheimerovej choroby
Demencia a Alzheimerova choroba: čas od slov ku skutkom. Témou číslo jedna pre Svetový deň Alzheimerovej choroby v 21. storočí je demencia....

1. október - firemné výročie

1. október - firemné výročie
Výročie zahájenia poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosťou Hont Medik s.r.o. a prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia;...