Informácie

Oznámenie o zastupovaní počas dovolenky (leto 2016)

Oznámenie o zastupovaní počas dovolenky (leto 2016)
Podľa § 79 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch...

Cenník a zoznam platný od 1.6.2015

Cenník a zoznam platný od 1.6.2015
Cenník je publikovaný na tomto webovom odkaze: Cenník od 1.6.2015.

anibline

PRELOM HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

"Neverím v žiadne prelomy samy od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iba iné meno pre mravnú bieduMravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej zemi je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty ani kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k ich práci a ku verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich.".

Tomáš Baťa, 1932

anibline

BEZPLATNOSŤ PLATENÁ.

    Naša vlasť sa pýši princípom sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Máme síce ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ale podľa Ústavného súdu „bezplatne nie je zadarmo“.

    Okrem zdravého rozumu našťastie aj Slovník slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied je iného názoru, než náš najvyšší rozhodca Ústavný súd.

    Podľa Slovníka Slovenského jazyka „bezplatný“ znamená „konaný, poskytovaný bez platenia“ a na dôvažok ako prvý príklad nasleduje v tomto slovníku „ bezplatné ošetrenie (liečenie)“. Pre Synonymický slovník slovenského jazyka (a aj pre zdravý rozum) je príslovka „bezplatne“ významovo totožná  s pojmami „bez odmeny, bez honoráru, zadarmo“.

    Tu ide o vážnejšiu vec, než o debatu, či poplatky áno, alebo nie! Tu ide o popretie základného ľudského práva spôsobom krkolomným a priečiacim sa aj spisovnému štátnemu jazyku! Pokiaľ sa nezmení Ústava SR a nemá nastať Babylonský jazykový chaos, tak "bezplatný" je raz a navždy aj "zadarmo"! A diskusie tu mali dávno skončiť. Akákoľvek iná cesta, než zmena Ústavy SR a následne až potom rozhodnutie o poplatkoch je cestou priamo do pekla.

    V štáte, kde Ústava SR je iba slávnostne nosená a predvádzaná, nie však reálne vnímaná ako zmluva nás všetkých o demokratickom systéme našej vlasti, nebude si môcť byť nik istý ničím. 

    Na margo tohto súdneho rozhodnutia - čo tak prikázať daným ústavným sudcom, aby rok pracovali „bezplatne“ (bez platu). Nemusia mať žiadne obavy, ak si stoja za tým, čo svojim rozsudkom potvrdili. Lebo hoci "bezplatne", nebude to "zadarmo".   (vh)

Účtovná závierka

Výberové konanie na pozíciu zdravotnícky asistent

Výberové konanie na pozíciu zdravotnícky asistent
Spoločnosť Hont Medik s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zdravotnícky...

Účtovná závierka Hont Medik s.r.o. za rok 2015

Účtovná závierka Hont Medik s.r.o. za rok 2015
Spoločnosť Hont Medik s.r.o. zostavila dňa 19.3.2016 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015....

Kalendár

12. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

12. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER
12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých, verných svojmu namáhavému povolaniu, oddaných pomoci pacientom, nezriedka preťažených a často za úbohú almužnu pracujúcich našich najmilších zdravotných sestier. Ich etika, profesionalita, ochota väčšiny z nich zabezpečuje minimálne z 80% chod zdravotníctva. Vyjadrime svoju vďačnosť týmto anjelským bytostiam za ich vľúdnosť, trpezlivosť, pokoru, láskavosť, za ich osobnostné i morálne...

21. september = Svetový deň Alzheimerovej choroby

21. september = Svetový deň Alzheimerovej choroby
Demencia a Alzheimerova choroba: čas od slov ku skutkom. Témou číslo jedna pre Svetový deň Alzheimerovej choroby v 21. storočí je demencia. Na pesimizmus už je neskoro. Máme možno poslednú možnosť prejsť od rečnenia a od slov ku skutočnej akcii v boji s touto chorobou! Je najvyšší čas, aby vlády a široká verejnosť prijali všetky dostupné opatrenia, ktoré môžu zvýšiť povedomie o demencii (ktorá sa nazýva aj "epidémiou 21. storočia") a zlepšili poskytovanie služieb pre ľudí postihnutých...